autofólie, autosklo, tónování autoskel, tinter

AutofolieVDF

Autofólie
vyhláška 341/2002

Certifikace

Tónování autoskel (autofólie i pokovení) má jistá omezení, která jsou definována zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Technická nezpůsobilost vozidel je obecně upravena v § 37 zákona č. 56/2001 Sb. takto:

Závadou, která ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, v zasklení vozidla je vždy.
  • prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm.
  • zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.
Podařilo se nám dosáhnout nejvyššího stupně kvalifikace v oblasti tónování autoskel. Certifikát Ceiba Profitinter zaručuje našim zákazníkům dodržování všech náležitostí jak při samotné instalaci autofólií tak při administrativních úkonech souvisejících s tónováním autoskel.
certifikat autofolie

osvědčení autofolie Každému vozidlu je přidělen tzv. typový list - Osvědčení o provedení úprav zasklení dle mezinárodního předpisu EHK č.43. Do tohoto osvědčení je uveden vlastník vozidla, identifikace vozidla a samotné tónování oken. Tento typový list se vždy předkládá na vyřádání Policii ČR a Stanici technické kontroly (STK)

Nejvyšší kvalifikace v oblasti autofólií

Podařilo se nám dosáhnout nejvyššího stupně kvalifikace v oblasti tónování autoskel. Certifikát Ceiba Profitinter zaručuje našim zákazníkům dodržování všech náležitostí jak při samotné instalaci autofólií tak při administrativních úkonech souvisejících s tónováním autoskel. certifikat autofolie